ผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย มอบหมายให้ นายฉลอง บุตรกาล พร้อมข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย พนักงานเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อยเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลหลักเมืองอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

admin

Share: