เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำความสะอาด เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย นำคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณเกาะกลางถนนในเขตเทศบาล ตัดหญ้าเก็บกวาดขยะมูลฝอยบริเวณสองข้างทางตามแนวถนนชยางกูร จากบ้านเกษตรสมบูรณ์ จนถึงสี่แยกไฟแดง รวมระยะทาง 2 กิโลเมตร ด้วยเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้รับทราบและตระหนักถึง พระราชกรณียกิจ ที่ทรงคุณค่า ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออก ซึ่งความจงรักภักดี ร่วมปกป้อง และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันสำคัญของชาติ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

Share: