Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 2พฤษภาคม 2567 นำโดย นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลขามป้อม จังหวัดอุบลราชธานี

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 3 เมษายน 2567 นำโดย นายฉลอง บุตรกาล รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง จ.บุรีรัมย์ เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรีนายสมาน วงค์สามารถ รองนายกเทศมนตรีนายศักดิ์สิทธิ์ โครตอาสา ผู้อำนวยการกองช่าง /เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจหน้างานสนามกีฬาและโรงฆ่าสัตว์ เพื่อให้ผู้รับเหมาเข้าทำการก่องสร้างต่อเติมซ่อมแซม ตามที่กำหนด

นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเ…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 22/3/67

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกฯเทศมนตรี/นายสมาน วงค์สามารถ รองนายกเทศมนตรี /นายโกมินทร์ กาฬสุวรรณ นายช่างโยธาชำนาญงาน และช่างผู้รับเหมา มาดูหน้างานและพร้อมจะปฏิบัติงานปูพื้นกระเบื้องในวันที่ 21 มีนาคม 2567 นี้เป็นต้นไปอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ผลกระทบแก่พ่อค้าแม่ขายมากนักใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ .สมัครชัย กาลจักร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกฯเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร/ผู้อำนวยกองช่าง เข้าตรวจสอบความเรียบร้อย/ความมาตรฐานของถนน/เสาไฟฟ้า/ระยะห่างของเสาแต่ละต้นถูกต้องมาตรฐานหรือไม่ และกำชับให้เสร็จตามกำหนดการจ้าง เพื่อนประโยชน์สุขของประชาชนคนบ้านเรา(ไทนิคม)สมดั่งว่า..กลุ่มพัฒนานิคมคำสร้อย..เพื่อไทนิคม .สมัครชัย กาลจักร รายงานสู่สายตาประชาชน..

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกฯเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ลงตรวจความเรียบร้อยสองฝากทางของถนนสายข้างวัดหลวงไปบ้านสุขสำราญเพื่อเตรียมติดตั้งไฟฟ้า..นวัฒกรรม..ให้ไทนิคมด้วยงบประมาณอุดหนุนฉุกเฉินจากการของบจากส่วนกลาง เป็นของขวัญ..แก่ไทบ้านเราและจะเดินหน้าพัฒนาต่อไป..ของกลุ่มพัฒนานิคมคำสร้อย..สมัครชัย กาลจักร ..รายงาน .

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก..อบต.สมเด็จ..อำเภอสมเด็จ..จังหวัดกาฬสินธุ์..สมัครชัย กาลจักร ผู้ช่วยเจ้าหน้าประชาสัมพันธ์ เทศบาล..ยินดีต้อนรับนะครับ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกฯเทศมนตรี มอบหมายให้นายสมาน วงค์สามารถ รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอนิคมคำสร้อย..ครั้งที่3/2567 วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 13.30.น.ณ. ห้องประชุมพระเทพสุทธิโมลี ชั้น 2…สมัครชัย กาลจักร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย..

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันนี้นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายสมาน วงค์สามารถ รองนายกเทศมนตรี นำพนักงาน/เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงเคลียพื้นที่สองฝากถนน/ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่ยื่นออกมาถนนเพื่อเตรียมติดตั้งเสาไฟฟ้าในวัฒกรรมโซล่าเชลล์ ระยะห่าง16เมตร/ต้น..ความยาวถนน490.2เมตร/504เมตร..รวม906เมตร ทั้งหมด126ต้น..สมัครชัย กาลจักร รายงาน..

Continue Reading...