นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อยลงพื้นที่ดูการขุดลอกรางระบายน้ำรอบตลาด วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายคมณ์เดช โสมรักษ์ พร้อมทีมบริหาร และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ลงพื้นที่ติดตามการทำงาน และให้กำลังใจ พนักงานเทศบาล ในการขุดลอกรางระบายน้ำ รอบๆตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ซึ่งมีปัญหา ขยะมูลฝอยอุดตัน มานานหลายปี เมื่อได้เข้ามารับ ตำแหน่ง ผู้บริหารชุดนี้จึงได้ดำเนินการแก้ไข เพื่อให้บริเวณรอบๆตลาด เป็นตลาดสะอาดน่าซื้อ

admin

Share: