วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย นายฉลอง บุตรกาล และนายสุบาล จูมแพง รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย นำทีมกองช่าง ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร ปริยัติธรรม วัดพุทโธธัมมธโร (วัดด่านแต้)ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เพื่อทำเป็น โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร

admin

Share: