วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายคมณ์ เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย ร้อยตำรวจตรีกิตติศักดิ์แก้ววังวร เลขานายก ร่วมในพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลสนามมุกดาหารแห่งที่ 2 โดยมี นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส และ เจ้าอาวาสวัดดานแต้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธี

Share: