25/6/64..นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายสุบาล จูมแพง รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย /กองช่าง นำทีมงานช่าง/ป้องกันสารณะภัย ลงพื้นที่ซ่อมแซม/ปรับปรุง สนามกีฬากลางเทศบาล เพื่อใช้ในการแข่งขันเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ระหว่างทีม.วีไอพีเลิงนกทากับทีมวีไอพีนิคมคำสร้อยและคู่เยาวชนอีกคู่..เริ่ม..14.30.น. เป็นต้นไป..

Share: