4/10/66นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้.ผอ กองช่างและนายทวีลาภ ภาน้ำเที่ยง นำพนักงานกองช่าง มาซ่อมแซมถนนชุมชนบ้านอุ่นคำเจริญและชาวชุมชนบ้านคำสร้อย..บำบัดทุกข์..บำรุงสุข .ประชาชนคือเจ้านายของเราชาวเทศบาล .สมัครชัย กาลจักร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย .ร

Share: