นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้..นางสาวอัจฉรา คนหาญ ผอ.กองสาธารณสุข นำพนักงานกองสาธารณสุข ออกพ่นควันปราบยุง ที่วัดภูดานแต้/โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์/บ้านชัยมงคล2เคส..สมัครชัย กาลจักร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย..บำบัดทุกข์..บำรุงสุข .คืองานของเราชาวเทศบาล..

Share: