นายคมณ์เดช โสมรักข์นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายประคอง สะอาดเอี่ยม ปลัดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย นำผอ กองสาธารณสุข/ ผอ.กองคลัง/ผอ.กองการศึกษา/สำนักปลัด/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย/ประชาชน แต่ละหมู่บ้านตามลำดับ..

Share: