นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายฉลอง บุตรกาล รองนายกเทศมนตรี ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 26/5/66..ที่ห้องประชุมนักเรียนเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย

Share: