เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี หลักสูตร “การตลาดออนไลน์” นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี หลักสูตร “การตลาดออนไลน์” ในวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Share: