วันที่ 19 พฤษภาคา 2566 เวลา 11.20 น. นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุมการอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์ต้นทางฯ ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านหนองหลี่ ณ ห้องประชุมวัดภูด่านแต้

Share: