ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่บที่ ๑๒ บ้านเรืองเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

888443DF-95D0-4C2E-9ED0-632AD37ABA81

Share:

Author: admin