ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านเรืองเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

F5CB45B3-C901-4791-ACCC-0C15A5B1B8C9 1041862B-2146-412F-8C25-4323DA2752DC BF3E45DC-FAF6-42C3-A9AA-69C2E4B61C03 72B1456D-FBF2-4A9A-A260-6EF9053BBF46 CFD5B997-7353-418A-AC80-C9B640DFF1F4 94B11398-E29D-4F70-9E64-CEB953FD9B01 2379EDBA-B359-4507-A3EF-7D51C0AD6DBD F69D5D58-B6F8-4731-B1DD-BE90573D0768 E33421FE-36D7-4C2A-8F4E-31CE16A956D3 B2907CD4-B3C8-4542-B895-C8F988F32484 70FE57B2-1A1D-48BC-AFD4-6B4A179956EB 7F92D69B-3750-4B1F-BB34-A92625B158A2

Share:

Author: admin