นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรี/ร.ต.ต กิตติศักดิ์ แก้ววังวร เลขานุการ นายกเทศมนตรี ออกสำรวจเส้นทางอุทกภัย ภัยจากน้ำถนนรอบเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย.1.เส้นบ้านโนนเกษม/บ้านโนนสว่าง .2 เส้นบ้านโนนสว่าง ไปบ้านม่วงไข่(นาลุงสุบาล)3-คอสะพานฝายน้ำล้นบ้านชัยมงคง/ภูฮาบ4-บ้านม่วงไข่ติดบ้านคำบง(บ้านลุงนา) 5- เส้นบ้านม่วงไข่ไปโนนสว่าง(นาลุงวี) เพื่อหางบประมาณมาปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมให้ดีขึ้นต่อไป สมัครชัย กาลจักร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย รายงาน .

admin

Share: