นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรี/ร.ต.ต.กิตติศักดิ์ เลขานุการ/นายกุศล จันทรไชย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี มาร่วมส่งนางสาวภัทรพร ครองบุญ ที่องค์การบริการส่วนตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

admin

Share: