12/10/65 .เช้าวันนี้ นายคมฌ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้.ร.ต.ต.กิตติศักดิ์ แก้ววังวร เลขานุการ นำข้าราชการ/พนักงานของเทศบาล ทำความสะอาดบริเวณหน้าตึกสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย..ให้สะอาดตา/สะอาดกาย/สะอาดใจ..สะสาง..สะดวก..สะอาด .สุขลักณษ์..สร้างนิสัย แก่ผู้มาเยือน..

Share: