ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ขณะลงพื้นที่ตรวจสอบและเยี่ยม พร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ และพนักงานข้าราชการเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ร่วมต้อนรับ นายเฉลิม พลมั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ขณะลงพื้นที่ตรวจสอบและเยี่ยม พร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ครอบครัวผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน ณ บ้านเลขที่ 37 หมู่ 11 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

admin

Share: