โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”ร่วมใจท้องถิ่น”ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 90 ล้านต้น

นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อยร่วมกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ร่วมกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”ร่วมใจท้องถิ่น”ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 90 ล้านต้น ณ บริเวณโดยรอบ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Share: