วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย มอบหมายให้ นายฉลอง บุตรกาล รองนายกเทศมนตรีฯ จัดรายการวิทยุ รายการ”ข่าวกับเพลงจากเทศบาล ตำบลนิคมคำสร้อย” ซึ่งเริ่มวันนี้เป็นวันแรก รายการจะมีขึ้นทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 น.ถึง 09.00 น. ณ คลื่นวิทยุ 101.00 MHz.

admin

Share: