นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อยเป็นประธาน การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อยเป็นประธาน การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย เป็นประธาน การแข่งขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง คู่แรก ทีมรวมเยาวชนชุดแชมป์คำชะอี Club พบกับ ทีมตุ๊ดตู่สะดวกซื้อ คู่ สอง ทีม V.I.P.นิคมคำสร้อย พบกับ ทีมบุญมีมุกดาหาร ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายฉลอง บุตรกาล รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลนิคมคำสร้อย เจ้าหน้าที่การกีฬาอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมในกิจกรรม โดยนายกเทศมนตรี ได้กล่าวต้อนรับ และ กล่าวชื่นชมนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน ว่าเป็นผู้ใช้เวลาให้ เกิดประโยชน์ ด้วยการออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด พร้อมกล่าวปิดท้ายด้วยว่าผู้บริหารชุดนี้ พร้อม สนับสนุน ส่งเสริม การกีฬา และจะพัฒนาสนาม แข่งขัน ทุกๆประเภท ในสนาม กีฬาเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ให้ดียิ่งๆขึ้นไป เพื่อจะได้ เป็นจุดศูนย์กลาง ให้ประชาชนในพื้นที่ และผู้มาเยือนได้ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย อีกด้วย

 

admin

Share: