โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นายตั้ง ดีขามนอก บ้านเลขที่ 341/1 หมู่5 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยได้รับงบสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั้นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร

admin

Share: