พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารร่วมกับเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ได้จัดทำโครงการคนมุกดาหารดี เก่ง เป็นสุขทุกช่วงชีวิต smatt people กิจกรรม คลังปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ OTOP รุ่นที่2 ฝึกอบรมอาชีพ “การทำไม้กวาดดอกหญ้า”

admin

Share: