นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรี/ร.ต.ต.กิตติศักดิ์ แก้ววังวร เลขานุการ นายกเทศมนตรี/ผู้ใหญ่บ้านคำแสนสุข/ สท.บางส่วน/นายสมัครชัย กาลจักร ได้รับมอบหมายจากนายกให้ดูแลการทำงานจนถึงเวลา18.45.นให้ลุล่วงสำเร็จกลัวฝนจะตกมาซ้ำไม่อยากให้ชาวบ้านเดือดร้อนมากกว่านี้..ทำด้วยใจให้ไทนิคม..กลุ่มพัฒนานิคมคำสร้อย..

admin

Share: