นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ ผอ.กองช่างเทศบาล ไปก่อสร้างบ้านคนพิการป่วยติดเตียง เขตรับผิดชอบบ้านโนนเกษม..บำบัดทุกข์ บำรุงสุข..ประชาชนคือนายของเรา…สมัครชัย กาลจักร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย

 

admin

Share: