ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๕ บ้านอุ่นคำเจริญ และหมู่ที่๖ บ้านเดชจำนงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

79D2A642-1297-4D00-9053-CFF3D95ADAB8 BF55D67A-82D1-4D6C-99CA-D1B78622A4F6 FFE1E912-EFDB-4F32-84D7-6CA72D6EEC7B B6261C3F-5E30-482C-B886-5F610D8CD2D9 51B3DD36-F036-4E8F-9290-2300B9E1D23F 6EBC9C0D-643B-4646-9CA8-323F64864326 1660BE7A-7886-42BE-BA66-0126EF30CD50 8266F659-8D1E-45D0-9F61-10BF36445163 3BCFE38E-BC45-4B90-8EC8-D02EE742E55D CB4F8A56-51CB-44E6-B77F-7DB6654B6A22 466B95DE-DAD9-431F-8F6F-951CABE3F291 D7106833-18E1-4432-9734-FF9BB3CF2533

Share:

Author: admin