นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย พร้อมคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนศาสตร์ผู้สูงวัย ได้เข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพผู้สูงวัย กระทรวงสาธารณสุข(ตรวจสุขภาพดี 9 ด้าน) โดยโรงพยาบาลนิคมคำสร้อยเพื่อส่งมอบสุขภาพดีให้กับผู้สูงอายุ

admin

Share: