ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ํา (รางวี) พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. และบ่อพักซอยหลังบ้าน นางเพลินจิตร จีนฉาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะรางระบายน้ำ (รางวี)
admin

Share: