ประกาศการดำเนินการมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ช่องทางการแจ้ง ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

๑. แจ้งด้วยตนเองได้ที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย

๒. Facebook : เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย

๓. ส่งทางไปรษณีย์ : ที่อยู่ สำนักงานทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๓๐

๔. โทรศัพท์ ๐๔๒ – ๖๘๑๐๖๕

๕. เว็บไซต์เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย

admin

Share: