นายอำเภอนิคมคำสร้อย เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ผู้นำชุมชน และจิตอาสา ร่วมทำธนาคารน้ำใต้ดิน🎋และกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง(ขยะเปียก)🌹 ชุมชนอุ่นคำเจริญและชุมชนสุขสำราญ

Share:

Author: admin