กองช่างออกพื้นที่ ก่อสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ชุมชนบ้านโนนเกษม ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Share: