ข้อมูลติดต่อเทศบาล

 

เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย
ถนนชยางกูร ตำบลนิคมคำสร้อย
อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร  49130
โทร.042-681065  โทรสาร 042-681066

เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย   www.nikhomkhamsoi.go.th
E-mail : tessabannikhom@gmail.com
admin@nikhomkhamsoi.go.th