ข้อมูลติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130
โทรศัพท์ 0-4268-1065 โทรสาร 0-4268-1066