ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านอุ่นคำเจริญ หมู่ที่๕ – บ้านเดชจำนงค์ หมู่ที่๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

C7BDA7F2-8F52-416C-8EF3-E987D6774F0C

Share:

Author: admin