ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเรืองเจริญ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ACA6B1FE-3446-4946-BE84-14854E374164

Share:

Author: admin