ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านอุ่นคำเจริญ หมู่ที่๕ – บ้านเดชจำนงค์ หมู่ที่๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

70F6D236-9B3A-453B-B2AA-5C9B0E5E1379

Share:

Author: admin