นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย/นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกฯเทศมนตรี ตำบลนิคมคำสร้อย ร่วม..รดน้ำ..ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์ ศาลหลักเมืองและพ่อปู่อังคะฮาติ/หัวหน้าส่วนราชการ/พ่อค้าแม่ขาย/ประชาชนชาวตลาดสดเทศบาล..เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข .รู้รักสามัคคีร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวแก่ .ไทนิคมของเรา..สมัครชัย กาลจักร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เทศบาล .รายงาน

Share: