10/4/66 เวลา11.09น.จัดพิธีรดน้ำดำหัว ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนเทศบาล/นักเรียนศาสตร์ผู้สูงวัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบนิคมคำสร้อย สมัครชัย กาลจักร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยรายงาน

Share: