ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านอุ่นคำเจริญ หมู่ที่ ๕ บ้านเดชจำนงค์ หมู่ที่ ๖

C50BD881-77A3-41AC-991A-DDD7B3598285 87ECC8D6-65C1-4B45-8DD8-484281F4B434 9B959077-FB92-44BC-96D0-A517AF660421 C407A758-BA65-4285-95E0-6AFD9B73B869 E42D97B8-6797-436F-930D-989F98F0DB0B 487043CA-2B4B-4672-8FE2-769D5DB3CDCF BF02716E-627C-4121-8252-F1AE035F6836 0EE8EFB4-DEB3-405B-B17D-51374D53916C 51CB99E1-15E4-4A6B-952B-938FC342925C 73C83D86-47CD-470C-9217-5AF23FCA4933 31D337EA-DDB6-4009-8E33-1082F97A2999 FA1D9F3A-B124-40A7-AE7D-A037145ADD52

Share:

Author: admin