นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกฯเทศมนตรี ตำบลนิคมคำสร้อย/ผอ.ประยูร ไชยบัน กองสวัสดิการสังคม/โรงเรียนศาสตร์ผู้สูงวัยเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่วัดภูมโนรมณ์..6/4/66

 

Share: