นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับ/ยินดีต้อนรับ..คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสระบุรี..เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านสาธารสุข..อสม.ดีเด่น สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน..ที่บ้านเรืองเจริญ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร..20/1/2566..

Share: