โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อยร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Share: