โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี

นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อยร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร


Share: