วันที่ 1 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยการนำของนาย คมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย จัดงานทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2565 โดยมีนายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานในพิธี เพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอนิคมคำสร้อย ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมตักบาตรร่วมกัน ในวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Share: