วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียน ศาสตร์ผู้สูงวัยเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยมีคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ชั้น 3 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Share:

Author: admin