17/6/64..นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้.ผอ.ฉลอง บุตรกาล รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร กองสาธารณะสุข นำพนักงาน สาธารณะสุขลงพื้นที่ทำการล้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาล ทุกๆวันพระ

Share: