บ่ายวันนี้..17/6/64..นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ท่าน.ผอ.ฉลอง บุตรกาล รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร กองสาธารณะสุข นำพนักงานสาธารณะสุขลงพื้นที่ตัดหญ้าเกาะกลางถนนหน้าตลาดสด ถนนเส้นนิคม-หนองสูง เพื่อความสะอาดตา..สะอาดใจ.แก่ผู้สัญจรไปมา..เทศกิจ04รายงานและติดตามผล..

Share: