วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายฉลอง บุตรกาล รองนายกเทศมนตรีฯ นำทีมสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทีมงานเทศกิจฯและพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย

Share: