ลงพื่นที่พบปะพูดคุยชาวบ้านเกี่ยวกับการปลูกพืช/ผัก บริเวณเกาะกลางถนนและได้พบกับช่างไฟฟ้ามาดูแลไฟสว่างตามเกาะกลาง ถนนนิคม-หนองสูง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนคนไทนิคมคำสร้อย…เทศกิจ04เทศบาลตำบลนิคคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร..

Share: