บทความเรื่อง 1.ชาวบ้านได้อะไร 2. ก็ผมมีสิทธิ์ 3. โครงการดี ต้องดูได้ 4. ขายแพง แต่ไปแจ้งว่าขายถูก และ 5. เอายังไงดี โดย วีระเชษฐ์ จรรยานุกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Share:

Author: admin